Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Jarmina od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Opcina Jarmina Poštovana, Puno hvala na dostavljenim informacijama. Srdačno, Sara Maksimović
Mjesna samouprava na području jedinice lokalne samouprave
Odgovor Općina Jarmina prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani, Općina Jarmina nema organiziranu mjesnu samoupravu, nema osnovanih mjesnih odbora. Lp! Općina Jarmina Službenica za informiranje Đurđic...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Jarmina prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovana, na području Općine Jarmina nema punionice za električne automobile. Srdačan pozdrav! Općina Jarmina Službenik za informiranje Đurđica Fran...
Plan gospodarenja otpadom
Odgovor Općina Jarmina prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

  opthe}rni4EGldob|,e,@o' rq ro e d o 1o e,4o,dj ^ ++g++@4!-!4!re!tq@tdr!d!&i6?!rj1bqe< adr e 4ki6opa4drpeap_pd,s !ilov..lno&re'om.m 4, stu aoed...
Energetska učinkovitost javne rasvjete
Odgovor Općina Jarmina prema Ilija Tikvić dana .

Odbačeno / odbijeno

  E!
Cijena vode i odvodnje
Odgovor Općina Jarmina prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

  H Premavdemzhj€wr pftrphbnr oFi lderodlodnFdondlaD vinijdeddohms6cij!: . c,r-.:ndr!nd) u3orc, $ lavnin +iudte len nhon Lpqrt k iu lodi h ctue...
Financiranje medija
Odgovor Općina Jarmina prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

  H Podsslop]eljh!@I:no:elep4j.d{|uR4B|ru lhhoJ/ww'6hha.hlnidd Dho!tdq:,€)
Fnavrenz*tiewaqi*!p irom:dl.na donryFn du:dcrob*rl: p'ofeiomho - unlenr nr& i*a 6Erun nj€fa! 5rj€de6 tr o*leddfl op. Nr4 vtd, o*aru]e pn 5m,mh i€...
OPĆINA JARMINA 14503583078 Vladimira Nazora 2 32280 JARMINA Obračun drugog dohotka 16-0000000022 03.05.2016 Primatelj drugog dohotka 46586818194...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?