Financiranje medija
Odgovor Općina Klenovnik prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

REPUBLIKA HRVATSKA vARAZDINSKA Zup.lNrm OPCINA KLENOVNIK Jedinstveni upravni odjel KLASA: IIRBROJ: 008-01/18-01/01 21861015-17-2 Klenovnih 24. si...
Poštovani, U vezi Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, a u vezi iznosa mjesečnih bruto plaća općinskog načelnika i njegovog zamjenika te predsjed...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?