Zbrinjavanje plastičnog otpada na otocima
Dodatna poruka poslana je Općina Kolan od strane Saša Paparella dana .

Čeka klasifikaciju.

Za: Općina Kolan Hvala vam na odgovoru, S poštovanjem, Saša Paparella
Poštovani, Obzirom da sam kao službenik za pristup informacijama bila na dužem bolovanju odgovaram Vam tek danas. Traženi ugovor je u privitku. P.S...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Kolan prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, Dostavljamo odgovor u privitku. Srdačan pozdrav, Službenik za informiranje Općina Kolan
Sadržaj sjednice općinskog vijeća 17.08.2017.
Zahtjev poslan Općina Kolan od strane Davor Grubiša dana .

Kašnjenja

Za: Općina Kolan Poštovani, 17.08.2017. Vijeće Općine Kolan je održalo telefonsku sjednicu koja nije bila javno najavljena, niti je javnost na njoj...
Za: Općina Kolan Poštovani, na servis Zeleni telefon smo zaprimile prijavu jedne zabrinute majke s područja Općine Kolan u vezi postavljene bazne...
Nepropisno sazivanje sjednice Vijeća
Odgovor Općina Kolan prema Davor Grubiša dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, Ispričavam se na kašnjenju odgovora, na Vaš upit, no čekala sam službeni odgovor predsjednika vijeća kojeg sam danas dobila usmeno: ''18....
Financiranje medija
Odgovor Općina Kolan prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovana, U privitku se nalaze kartice računa za 2016. i 2017. za plaćene oglase/natječaje. Srdačan pozdrav, Anđela Paladina admin. refrent služ...
Sadržaj sjednice Vijeća 17.08.2017.
Odgovor Općina Kolan prema Davor Grubiša dana .

Kašnjenja

Poštovani, Ispravljam pogrešku: Zapisnik sa izvanredne sjednice će biti objavljen kroz sljedeći tjedan. Lijep pozdrav, Anđela Paladina admin. refe...
Poštovani, Ispričavamo se zbog velikog kašnjenja na odgovor. Nedavno sam se zaposlila ovdje kao administrativni referent i ubrzo nakon toga toga i ime...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?