Zahtjev za pristup informacijama
Odgovor Općina Kostrena prema HRVOJE ŠIMIČEVIĆ dana .

Uspješan.

KLASA: UP/I-008-02/21-01/05 URBROJ: 2170-07-04-22-2   Predmet: ugovori o uslugama - mediji – dostava informacije                   Zahtjevom...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Kostrena prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, sukladno članku 17. stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama dostavlja se Rješenje putem e-mail adrese koja je naznačena u zahtj...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Kostrena od strane Melisa Skender dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Za: Općina Kostrena Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 201...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?