Mjesna samouprava na području jedinice lokalne samouprave
Zahtjev poslan Općina Lokve od strane Miroslav Schlossberg dana .

Jako kasni

Za: Općina Lokve Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku: Popis koji sadrži nazive osnovanih mje...
Zahtjev za pristup informacijama
Odgovor Općina Lokve prema HRVOJE ŠIMIČEVIĆ dana .

Uspješan.

Poštovani, Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) u privitku vam dostavljamo tražene informacije. Mediji s kojima su sklo...
Poštovani, Na temelju vašeg Zahtjeva sukladno Zakonu o pravu na pristup informacija u privitku vam dostavljamo tražene podatke. S poštovanjem, Sanja...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Lokve prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovana, Nastavno na vaš Zahtjev za pristup informacijama u nastavku vam dajemo slijedeći odgovor: Općina Lokve ne posjeduje punionice za električn...
Financiranje medija
Odgovor Općina Lokve prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

    From: Opcina Lokve [mailto:[e-mail adresa]] Sent: Tuesday, January 23, 2018 1:10 PM To: Dragan Safar <[Općina Lokve e-mail za zahtjeve]> Sub...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?