Poštovani, nažalostprvotni zahtjev nije zaprimljen. U privitku se dostavlja traženo. S poštovanjem!...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Lopar prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani! Općina Lopar nije (su)financirala punionice za električne automobile. S poštovanjem!...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Lopar od strane Melisa Skender dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Za: Općina Lopar Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017....
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?