Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Maruševec od strane Melisa Skender dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Za: Općina Maruševec Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 20...
REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARUŠEVEC JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 008-02/16-01/09 URBROJ: 2186-017/16-02 Maruševec, 18. svibnja...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?