Poštovani, dostavljaju se tražene informacije: 1. Mjesni odbor Gala - OIB:55752251360, MB:02233134, 2. Mjesni odbor Otok - OIB:37862289875, MB:0223314...
Informacije o financiranju medija
Odgovor Općina Otok prema Goran Šimac dana .

Djelomično uspješno.

Poštovani, temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, Općina Otok dostavlja tražene informacije: - Ugovor o uslugama (Hit radio) - Kartice subje...
Financiranje medija
Odgovor Općina Otok prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

    Poštovani,   dostavljamo traženu informaciju, kako slijedi:   - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori o ma...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?