Financiranje medija

Zahtjev je uspješan.

Za: Općina Otok

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije:
- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori
o materijalnim uslugama (usluge informiranja, usluge objave
službenih akata, oglasa i natječaja te drugo) uz informaciju o
predmetu i vrijednosti ugovora te iz koje je proračunske stavke
plaćen po godinama za svaki medij.
- Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017. godine primali subvencije
ili donacije iz proračuna temeljem raspisanih natječaja, diskrecijskom
odlukom ili temeljem suvlasništva u mediju s iznosima
po godinama za svaki medij.

Molim da mi informacije dostavite u elektronskom obliku putem platforme Imamo pravo znati s koje Vam je upućen zahtjev.

Molim da mi javite ako bi Vam za dostavu traženih informacija trebao rok duži od 15 dana.

Unaprijed zahvaljujem na susretljivosti.

S poštovanjem,

Melisa Skender

opcina otok, Općina Otok

 

 

Poštovani,

 

dostavljamo traženu informaciju, kako slijedi:

 

- Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017. sklopljeni ugovori o
materijalnim uslugama:

 

HIT RADIO  d.o.o. SINJ (predmet ugovora - Ugovor o suradnji u informiranju
građana; proračunska stavka - poz.21.-Usluge promidžbe i informiranja -
elektronski mediji; vrijednost ugovora - 2016.g. 29.750,00 kn,
2017.g. 26.312,50 kn)

 

-Popis medija koji su tijekom 2016. i 2017.g. primali subvencije ili
donacije iz proračuna - NEMA!

 

S poštovanjem,

 

Općina Otok

Zorica Šentija, službenik za informiranje