Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Plitvička Jezera od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Marija Vlašić Poštovana, Zahvaljujem na odgovoru. Srdačno, Sara Maksimović
From: Marija Vlašić <[1][e-mail adresa]> Date: Wed, 22 Feb 2023, 07:54 Subject: OPĆINA PLITVIČKA JEZERA To: [2][e-mail adresa] <[3][e-mail adresa]>...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Plitvička Jezera prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani, U privitku Vam dostavljam odgovor na Vaš zahtjev za Pravo na pristup informacijama. S poštovanjem   Ana Karaula, mag. ing. geod. et...
Financiranje medija
Odgovor Općina Plitvička Jezera prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

  -4445 -1591 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJE KLASA: UP-I-360-01/13-01/09 LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PLITVIČKA JEZERA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 0...
  -4445 -2540 0 0 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJE KLASA: UP-I-360-01/13-01/09 LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PLITVIČKA JEZERA N A Č E L N I K KLASA: 00...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?