Isplate medijima
Odgovor Općina Polača prema Jure Zubčić dana .

Uspješan.

Poštovani, šaljemo vam kartice medijskih usluga. S poštovanjem, Mirela Pilipović REPUBLIKA HRVATSKA Zadarska OPĆINA POLAČA KARTICA KONTA Od Polač...
Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Polača od strane Sara Maksimović dana .

Uspješan.

Za: Općina Polača Poštovani, Hvala na dostavljenoj informaciji. Srdačan pozdrav, Sara Maksimović
From: Općina Polača <[1][e-mail adresa]> Date: Mon, Feb 20, 2023 at 8:53 AM Subject: Pravo na pristup informacijama, dostavlja se To: [2][e-mail adr...
Popis punionica za e-automobile
Zahtjev poslan Općina Polača od strane Zdenka Radoš dana .

Jako kasni

Za: [Authority name] Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne d...
Financiranje medija
Odgovor Općina Polača prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA OPĆINA POLAČA Jedinstveni upravni odjel KLASA: 008-02/18-01/04 URBROJ: 2198/26-18-04-2 Polača, 18.01.2018....
Poštovani, U svezi Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, obavještavamo Vas da je Vaš zahtjev usvojen, te Vam dostavljamo tražene informacije: OPĆINS...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?