Informacije o provedenim lokalnim referendumima u općinama RH
Dodatna poruka poslana je Općina Punat od strane Sara Maksimović dana .

Ne posjeduju informacije

Za: Pristup Informacijama Poštovana, Zahvaljujem na odgovoru. Srdačno, Sara Maksimović
Mjesna samouprava na području jedinice lokalne samouprave
Odgovor Općina Punat prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjeduju informacije

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA PUNAT SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE KLASA: UP/I- 008-01/23-02/02 URBROJ: 2170-31-0...
Zbrinjavanje plastičnog otpada na otocima
Zahtjev poslan Općina Punat od strane Saša Paparella dana .

Jako kasni

Poštovani, bavim se problemom zbrinjavanja plastičnog otpada na hrvatskim otocima, pa Vas ljubazno molim da mi odgovorite na nekoliko pitanja: 1. P...
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Punat od strane HRVOJE ŠIMIČEVIĆ dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Punat Molim proslijedite ovo službeniku za informiranje. Obraćam se sa zahtjevom da požurite postupak u tijelu javne vlasti Općina Punat...
Ugovor za snimanje i emitiranje emisije "Đir s Davorom Jurkotićem"
Zahtjev za požurnicom poslan Općina Punat od strane Gong dana .

Uspješan.

Za: Općina Punat Poštovani, odgovor na naš zahtjev kasni, budući da je zakonski rok bio 6.svibnja 2021. Stoga vas ponovno temeljem Zakona o pravu...
Popis punionica za e-automobile
Zahtjev poslan Općina Punat od strane Zdenka Radoš dana .

Jako kasni

Za: [Authority name] Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne d...
Financiranje medija
Odgovor Općina Punat prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA PUNAT Službenik za informiranje   KLASA: UP/I 008-02/17-02/17 URBROJ:2142-02-03/6-17-...
REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA PUNAT Službenik za informacije KLASA: UP/I 008-02/16-02/3 URBROJ: 2142-02-03/6-16-2 Poštovani,...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?