Poštovana,   u privitku pripadajući odgovor.   Lijep pozdrav,   Ivan Goleš Viši stručni suradnik za javnu nabavu i komunalne poslove  ...
Mjesna samouprava na području jedinice lokalne samouprave
Zahtjev poslan Općina Rogoznica od strane Miroslav Schlossberg dana .

Jako kasni

Za: Općina Rogoznica Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku: Popis koji sadrži nazive osnovanih...
Poštovani,   nastavno na zaprimljenu zamolbu od 01. travnja 2022., u privitku pripadajući odgovor s traženim podacima.   S poštovanjem,  ...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Rogoznica prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

KLASA:008-01/20-01/13 URBROJ:2182/12-02/21-2 Štovana, Obavještavamo Vas kako Općina Rogoznica iz svog Proračuna nije sufinancirala punionice za elektr...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Rogoznica od strane Melisa Skender dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Rogoznica Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 20...
    From: Smiljana Živković [mailto:[e-mail adresa]] Sent: Tuesday, May 24, 2016 9:54 AM To: 'Općina Rogoznica' <[Općina Rogoznica e-mail za zaht...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?