Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Špišić Bukovica prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovana, na području Općine Špišić Bukovice ne postoje punionice za električne automobile. -- Tomislav Obrovac, dipl.iur. pročelnik Jedinstvenog...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Špišić Bukovica od strane Melisa Skender dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Za: Općina Špišić Bukovica Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016...
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?