From: <[1][Općina Sračinec e-mail za zahtjeve]> Date: Tue, Feb 21, 2023 at 11:44 AM Subject: RE: 008-03/23-01/120 To: Pisarnica <[2][e-mail adresa]>...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Sračinec prema Zdenka Radoš dana .

Djelomično uspješno.

Poštovana,   Općina Sračinec i HEP sklopili su sporazum za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila na području Općine Sračinec...
Financiranje medija
Odgovor Općina Sračinec prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovana! U privitku dostavljamo tražene informacije. S poštovanjem. Sandro Miko
U ovom slučaju tijelo javne vlasti nije postupilo u zakonskom roku, a članak 25, stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama propisuje da u tom sl...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?