Poštovani, Ponovno dostavljam naš odgovor uz ispriku zbog greške prilikom skeniranja dokumenta, a koju omaškom nismo uočili. S poštovanjem, Ivanka Her...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Sveta Marija prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovana,   U privitku dostavljam odgovor na Vaš pristup informacijama. S poštovanjem, Ivanka Herc-Kaser Službenik za informiranje Općine...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Sveta Marija od strane Melisa Skender dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Sveta Marija Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i...
KLASA: UP/I-008-02/16-01/05 URBROJ: 2170-07-04-2-16-3 Predmet: bruto mjesečna plaća načelnika i drugih – dostava podataka - dopuna E-mailom od 19. ru...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?