Poštovani, u privitku Vam dostavljam dopis KLASA: 008-01/23-02/01, URBROJ: 2137/19-03/2-23-2 u kojem Vam dostavljamo zatražene informacije. S poštova...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Sveti Ivan Žabno prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovana,   u privitku ovog maila dostavljam Vam sken potpisanog i ovjerenog odgovora na Vaš zahtjev za pristup informacijama od 24. prosinca 202...
Financiranje medija
Odgovor Općina Sveti Ivan Žabno prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovana,   temeljem Vašeg zahtjeva za pristup informacijama o financiranju medija dostavljenog dana 21. listopada 2017. godine putem elektroničk...
Poštovani!   Tražene dopune informacija nalaze se u privitku ovog e-maila.   S poštovanjem,   Kristina Matuško viši informatički referent...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?