Za: Općina Sveti Petar u Šumi Molim vas da mi povratno dostavite informaciju odgovorom na ovaj email u digitalnom obliku: Popis koji sadrži nazive...
Poštovani, Sukladno Vašem zahtjevu za dostavu podataka vezano na Zakon o pravu na pristup informacijama, dostavljaju se traženi podacvi. S poštovanje...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Sveti Petar u Šumi prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovana, Dostavljamo Vam tražene podatke po vašem zahtjevu za dostavu informacija. S poštovanjem, Službenik za informiranje Klaudio Zgrablić...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Sveti Petar u Šumi od strane Melisa Skender dana .

Čeka odgovor na požurnicu

Za: Općina Sveti Petar u Šumi Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2...
Dostavljam dopunu informacija S poštovanjem, Klaudio Zgrablić REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI PETAR U ŠUMI Jedinstveni upravn...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?