Poštovani, temeljem Vašeg Zahtjeva za pristup informacijama u prilogu dostavljamo Ugovor o pružanju usluga produkcije, emitiranja i objave emisije "Đ...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Tinjan prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjedujemo informacije.

Poštovani, temeljem Vašeg Zahtjeva za pristup informacijama - Popis punionica za e-automobile, odgovaramo da Općina Tinjan nema punionica za električ...
Financiranje medija
Zahtjev poslan Općina Tinjan od strane Melisa Skender dana .

Čeka odgovor na požurnicu.

Za: Općina Tinjan Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama molila bih sljedeće informacije: - Popis medija s kojima su tijekom 2016. i 2017....
Poštovani, Temeljem Vašeg traženja dostavljamo Vam informaciju za iznos bruto mjesečnih plaća načelnika, zamjenika načelnika i predsjednika općinskog v...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?