Mjesna samouprava na području jedinice lokalne samouprave
Odgovor Općina Vižinada prema Miroslav Schlossberg dana .

Ne posjeduju informacije

KLASA: 053-01/23-01/01 URBROJ: 2163-39-03-23-2 Vižinada-Visinada, 30. siječnja 2023. PREDMET: Zahtjev za pristup informacijama Poštovani, Na os...
Gordana Bottezar Pročelnica JUO Općina Vižinada-Visinada Vižinada 18a, 52447 Vižinada T. +385 (0) 52 446 425 F. +385 (0) 52 446 424 M. +385 (0) 98 434...
Popis punionica za e-automobile
Zahtjev poslan Općina Vižinada od strane Zdenka Radoš dana .

Jako kasni

Za: [Authority name] Molim vas popis punionica za električne automobile koje je (su)financirao ovo tijelo javne vlasti. U odgovor uključite osnovne d...
Financiranje medija
Odgovor Općina Vižinada prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovani, U privitku dostavljamo tražene podatke vezano za zahtjev od 17. svibnja 2016. godine. S poštovanjem, .. Gordana Bottezar, Osoba zadužena za...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?