KLASA: 008-01/23-01/1 URBROJ: 2133-22-03/1-22-2 Poštovani, Mjesni odbori na području Općine Žakanje su: Bubnjarci, Bukovac, Jurovski Brod, Jurovo-Miš...
KLASA: 008-02/21-01/1 URBROJ: 2133/18-04/1-21-2 Poštovani, sukladno Vašem traženju, u privitku Vam dostavljamo Ugovor sklopljen s Digital Media Grou...
Popis punionica za e-automobile
Odgovor Općina Žakanje prema Zdenka Radoš dana .

Ne posjeduju informacije

Poštovani,   sukladno Vašem zahtjevu za dostavu  popisa punionica za elektriène automobile koje je (su)financiralo ovo tijelo javne vlasti, obavješt...
Financiranje medija
Odgovor Općina Žakanje prema Melisa Skender dana .

Uspješan.

Poštovana, slijedom Vašeg upita temeljem zakona o pravu na pristup informacijama, dostavljamo Vam odgovor u privitku! S poštovanjem, Anita Srbelj-D...
Poštovani, dostavljamo Vam tražene informacije : Načelnik općine, volonter, bruto iznos naknade : 6.512,30 kn Zamjenik načelnika, volonter, bruto izn...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?