Općinsko komunalno poduzeće PARK, Sveti Ivan Žabno

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo, također poznato kao OSIZ PARK

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovana, Dostavljamo Vam tražene podatke. Pisani prigovor potrošač može podnijeti na jedan od slijedećih načina: - u poslovnim prostorijama Općinsk...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?