Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Osnovna škola Ivanja Reka, Ivanja Reka-Zagreb koristeći ovu stranicu.