Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Osnovna škola Malinska - Dubašnica, Malinska koristeći ovu stranicu.