Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Regionalni razvoj, također poznato kao PANORA

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovani, Sukladno vašem zahtjevu da vam se temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama dostavi u digitalnom obliku plan rada za 2017. godinu, p...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?