Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet koristeći ovu stranicu.