Plinara Istočne Slavonije, Vinkovci

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo, također poznato kao PIS

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

2 zahtjeva
Procjena opasnosti
Odgovor Plinara Istočne Slavonije, Vinkovci prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, Na Vaše traženje u privitku dostavljam Procjenu rizika za Plinaru istočne Slavonije d.o.o. Jasmina Mađaroš mag.iur. SLUŽBENIK ZA INFORMIRAN...
Donacije , pomoći
Odgovor Plinara Istočne Slavonije, Vinkovci prema Ilija Tikvić dana .

Uspješan.

Poštovani, sve tražene informacije u PDF obliku možete pronaći na našim web stranicama www.pis.com.hr na sljedećim linkovima: http://pis.com.hr/wp-co...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?