Poduzetnička zona Ogulin d.o.o. za razvoj poduzetništva, Ogulin

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva, Regionalni razvoj and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

1 zahtjeva
Za: Poduzetnička zona Ogulin d.o.o. za razvoj poduzetništva, Ogulin Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih inform...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?