Poduzetnički centar Beli Manastir d.o.o., Beli Manastir

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva, Regionalni razvoj and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.

1 zahtjeva
Za: Poduzetnički centar Beli Manastir d.o.o., Beli Manastir Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija:...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?