Poduzetnički centar Beli Manastir d.o.o., Beli Manastir

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva, Regionalni razvoj and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.

1 zahtjeva
Za: Poduzetnički centar Beli Manastir d.o.o., Beli Manastir Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija:...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?