Poduzetnički inkubator Biograd na Moru, d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva, Biograd na Moru

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Regionalni razvoj

1 zahtjeva
Za: Poduzetnički inkubator Biograd na Moru, d.o.o. za poticanje i razvoj poduzetništva, Biograd na Moru Temeljem Zakona o pravu na pristup informacij...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?