Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske - BICRO

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Javne ustanove, tijelo javne vlasti više nije aktivno and u stečaju

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji, zato joj nije moguće podnijeti zahtjev.