Poslovno-inovacijska agencija Republike Hrvatske - BICRO

Republika Hrvatska osnivač tijela javne vlasti, Javne ustanove, tijelo javne vlasti više nije aktivno and u stečaju

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.