Profesionalna vatrogasna postrojba Sladorana

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač, Trgovačka društva, Javni red i sigurnost and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.