Područna vatrogasna zajednica Sv. Florijan

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Javni red i sigurnost and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao PVZ SV. FLORIJAN

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.