Ugostiteljsko-turističko društvo Ragusa, Dubrovnik

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Turizam, također poznato kao Ragusa

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je dioničko društvo

1 zahtjeva
Poštovani , Sukladno vašem upitu od 03.12.2021. godine - Zahtjev za pristup informacijama - Podaci o troškovima medijskih usluga 2020. i 2021. godin...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?