Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije, Rijeka koristeći ovu stranicu.