Risnjak - Delnice, Delnice

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti

1 zahtjeva
Poštovana, dostavljam tražene podatke. Poštanska adresa za  dostavljanje prigovora je: Risnjak-Delnice d.o.o., Školska 24, 51300 Delnice Telefaks z...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?