Samostan časnih sestara reda Sv. Bazilija Križevci

Fizička ili privatna pravna osoba je osnivač i tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.