Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz, Zagreb

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove, Socijalna zaštita and tijelo javne vlasti više nije aktivno, također poznato kao Savjetovalište Luka Ritz

Zagrebačko savjetovalište protiv nasilja djece i mladih "Luka Ritz"

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.