Severinski komunalac d.o.o., Severin

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva, Komunalne usluge i vodno gospodarstvo and tijelo javne vlasti više nije aktivno

Ovo tijelo javne vlasti više ne postoji. Zato nije moguće podnijeti novi zahtjev, ali možete pretraživati zahtjeve ranije poslane ovom tijelu.

1 zahtjeva
Za: Severinski komunalac d.o.o., Severin Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija: - Ugovore o materi...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?