Sisački vodovod, Sisak

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovana,   obavještavam Vas da imate mogućnost podnošenja pisanog prigovora i to na slijedeći način:   1. Osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?