Za: Smart RI d.o.o. za upravljanje i strateški razvoj, Rijeka Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama tražimo dostavu sljedećih informacija:...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?