SPELEKOM, Rakovica

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i javne odvodnje

1 zahtjeva
SPELEKOM d.o.o. za obavljanje javne vodoopskrbe Rakovica, Rakovica 32 OIB:11197491057     Poštovani,     U prilogu dostavljamo Obavijest o nač...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?