Split Parking

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge

1 zahtjeva
Email adresa za ponošenje prigovora potrošača
Odgovor Split Parking prema Zdenka Radoš dana .

Uspješan.

Poštovana,   Sukladno Vašem traženju u e-mailu poslanom na adresu: [1][Split Parking e-mail za zahtjeve], izvještavamo Vas o traženom:   Pošta...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?