Sportski objekti, Vukovar

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Javne ustanove and Odgoj, obrazovanje, znanost i sport

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara

Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Sportski objekti, Vukovar koristeći ovu stranicu.