Stambeno komunalno gospodarstvo, Ogulin

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave je osnivač, Trgovačka društva and Komunalne usluge i vodno gospodarstvo

Ovo tijelo javne vlasti registrirano je društvo s ograničenom odgovornošću

1 zahtjeva
Poštovana, obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača vidljivo je istaknuta na oglasnoj ploči tvrtke i na blagajni tvrtke, a u postupku smo po...

Samo zahtjevi poslani putem Imamo pravo znati su prikazani. ?