Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet koristeći ovu stranicu.