Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija koristeći ovu stranicu.