Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet u Varaždinu koristeći ovu stranicu.