Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Talijanska osnovna škola Bernardo Parentin, Poreč koristeći ovu stranicu.