Zahtjevi za pristup informacijama podneseni na ovoj stranici

Nitko nije podnio zahtjev za pristup informacijama prema Talijanska osnovna škola Novigrad koristeći ovu stranicu.